Nabídka služeb

Tým společnosti Ravea Vám zajistí širokou škálu služeb, týkajících se Vaší nemovitosti, úklidem Vaší nemovitosti počínaje, přes technickou správu nemovitosti a ekonomické služby a servis pro rodinné domy. Na nás se můžete spolehnout. Dejte Vaší nemovitosti příležitost k dobrému zacházení.

 

Provádíme i jednotlivé činnosti při správě domu:

Úklid domu a venkovních ploch

Úklid sněhu

Sekání a odvoz trávy

Domovnickou činnost - údržbu 

Technická správa

Technická správa budov v sobě ukrývá řadu služeb, které Vás zbaví spousty starostí, ať již se jedná o vedení pasportů Vaší nemovitosti, zajištění služeb ohledně dodávek energií a médií a jejich odečtů, smluvní zajištění havarijní služby či úklidu, až po vedení a archivaci dokumentace k Vaší nemovitosti a zajištění předepsaných revizí či oprav v rámci pravidelných kontrol technického stavu nemovitosti.

Technická správa budov v sobě ukrývá řadu služeb, které Vás zbaví spousty starostí, ať již se jedná o vedení pasportů Vaší nemovitosti, zajištění služeb ohledně dodávek energií a médií a jejich odečtů, smluvní zajištění havarijní služby či úklidu, až po vedení a archivaci dokumentace k Vaší nemovitosti a zajištění předepsaných revizí či oprav v rámci pravidelných kontrol technického stavu nemovitosti.

 

Pasportizace

 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků

Média

 • smluvní zajištění dodávek médií v rámci služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti - el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel 
 • vedení evidence vodoměrů 
 • zajištění odpočtů měřidel spotřeby teplé užitkové vody, studené vody, případně jiných měřidel pro účely vyúčtování. 
 • vypracování energetického plánu za účelem úspory elektrické energie

Havarijní služba

 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech (voda, plyn, elektro apod.)

Úklid

 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor bytových a nebytových objektů a k nim přiléhajících chodníků, včetně údržby zeleně na souvisejících pozemcích  - Praha, Klánovice, Újezd nad Lesy, Úvaly, Čelákovice
 • sekání a odvoz trávy - Praha, Klánovice, Újezd nad Lesy, Úvaly, Čelákovice
 • úklid sněhu - Praha, Klánovice, Újezd nad Lesy, Úvaly, Čelákovice
 • úklid bytových domů - Praha, Klánovice, Újezd nad Lesy, Úvaly, Čelákovice

Dokumentace

 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • vedení a archivace majetkoprávních a stavebně technických dokumentací spravovaných nemovitostí 
 • vedení a archivace veškerých podkladů, dokumentující nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem nebo jejich částem

Revize

 • zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcích předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • revize (zpracování plánu revizí, včetně zajištění sledování a fyzického provádění pravidelných prohlídek a testů) 
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany  a BOZP

Opravy

 • pravidelná kontrola stavu nemovitosti.
 • roční vyhodnocení stavebně technického stavu svěřených nemovitostí a vypracování věcného plánu rozvoje, údržby a oprav, jehož součástí je návrh finančního plánu na pokrytí nákladů na opravy a údržbu. 
 • zajištění a odstranění drobných oprav, poruch a údržby domů, bytů a nebytových prostor 
 • následná kontrola provedených oprav 
 • předkládání stanovisek majiteli nemovitosti k vyžádaným opravám v bytě ze strany nájemce 
 • zajištění velkých rekonstrukcí, výstaveb či nástaveb 
 • zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, statické posudky, odhady a následné odborné vyhodnocení stavu 
 • zajišťujeme výběrové řízení na stavební firmy, dodavatele a investory (vše veřejně na internetových stránkách ) 
 • vedení dokumentace provedených oprav a sledování záručních dob 
 • spolupráce na případných reklamacích 
 • spolupráce nebo případné zastoupení majitele nemovitosti v jednání se stavebními úřady ve věcech oprav nemovitosti
Více »

Ekonomické služby

V rámci ekonomických služeb se na nás můžete spolehnout nejen v oblasti ekonomicko správních činností, týkajících se činnosti správce. Zajistíme Vám evidenci nákladů na provoz a správu objektu, zprávy o činnosti správce, ale také roční vyúčtování záloh, včetně jejich reklamací. V případě Vašeho zájmu a potřeby jsme schopni vést účetnictví se vším, co s ním souvisí pro právnickou či fyzickou osobu. Problémem pro nás není ani zpracování podkladů pro vyřízení jakékoliv dotace, na níž máte ze zákona či vyhlášek nárok.

V rámci ekonomických služeb se na nás můžete spolehnout nejen v oblasti ekonomicko správních činností, týkajících se činnosti správce. Zajistíme Vám evidenci nákladů na provoz a správu objektu, zprávy o činnosti správce, ale také roční vyúčtování záloh, včetně jejich reklamací. V případě Vašeho zájmu a potřeby jsme schopni vést účetnictví se vším, co s ním souvisí pro právnickou či fyzickou osobu. Problémem pro nás není ani zpracování podkladů pro vyřízení jakékoliv dotace, na níž máte ze zákona či vyhlášek nárok.

 

Ekonomicko správní činnost

 • evidence nákladů na provoz a správu objektu a jejich úhrada
 • zprávy o činnosti správce
 • roční vyúčtování záloh a jeho distribuce 
 • řešení reklamací k ročnímu vyúčtování záloh

Vedení účetnictví pro právnickou osobu

 • vystavování převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí
 • zaúčtování prověřených účetních dokladů v určené účetní soustavě 
 • po skončení roku sestavení účetní uzávěrky a předání veškerých účetních dokladů 
 • vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob 
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku

Vedení účetnictví pro fyzickou osobu

 • vystavování pokladních dokladů
 • vystavování vydaných faktur 
 • zpracování přiznání daně z nemovitostí 
 • zpracování statistických výkazů 
 • zpracování podkladů pro úvěr

Zpracování podkladů pro vyřízení dotací

Více »

Úklidové služby

 

Naše firma Vám nabízí komplexní a profesionální úklidové služby v Praze a v okrese Praha-východ.

 • úklid kanceláří a administrativních prostor
 • úklid komerčních a obchodních objektů
 • úklid zdravotnických zařízení
 • úklid bytových domů
 • úklid rodinných domů a bytů

 

Více »

Servis pro rodinné domy

Poskytujeme péči o nemovitosti a domácnosti významným osobnostem společenského, sportovního a politického života.
 
Reference na vyžádání. 
Více »
Máte starosti se svojí nemovitostí?
Zanechte nám kontakt a my Vám zavoláme
+420 776 801 171
+420 725 509 941

Úklid a správa nemovitostí ... jinak